Save the world.. วิธีแยกขยะแบบรักษ์โลก!

ทิ้ง – แยกขยะให้ถูก ได้ทั้งเซฟตัวเอง , สังคม และ Save the world เชียวนา เริ่มต้นได้ที่ตัวเราง่ายๆเลย ในแบบฉบับของการรักษ์โลกค่ะ

แยกอะไรก่อนทิ้ง

โลกต้องการภูมิคุ้มกันขึ้น โดยเฉพาะในยุค Covid ที่มีขยะติดเชื้อในครัวเรือน , หน้ากากอนามัยใช้แล้ว , ถุงมือยาง หรือ กระดาษชำระ แยกขยะก่อนทิ้ง จึงจำเป็นมากเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตัวร้าย

แยกขยะเปียก – ขยะแห้ง

แบ่ง 2 ถุงไปเลย คือ ‘ขยะเปียก’ พวกเศษอาหาร ไม่ควรทิ้งข้ามวัน กลิ่น, มด,หนู แมลงสาบจะได้ไม่รบกวน อีกชนิดคือ ‘ขยะแห้ง’ ที่คนเก็บจะได้คัดแยกต่อง่าย รวดเร็วขึ้น

ขยะติดเชื้อ / ของมีคม

ATK / หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ต้องแยกใส่ถุง – มัดปาก เขียนด้วยปากกาเมจิก/โน้ตแปะ เพื่อลดการแพร่กระจายเบื้องต้น กรณีกระจกแตก เศษแก้ว ของมีคม ขยะเคมี อาจแยกในถุงขยะที่เหนียวกว่า จะได้ช่วยเซฟบรรดาพี่ๆ ทีมเก็บขยะเค้าด้วย

ทิ้งให้ถูกถัง 

ในที่สาธารณะเพื่อนๆ คงเห็นว่ามีถังหลากสีเรียงราย นี่ยังเป็นอีกวิธีที่ง่ายเพื่อเราจะสังเกต ทิ้งให้ถูกถัง ถูกประเภท ส่งต่อรีไซเคิลสะดวกขึ้น คือ

สีเขียว

ขยะอินทรีย์ – ขยะมูลฝอย ที่สามารถย่อยสลายได้ พวกเศษอาหาร ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร ทำปุ๋ย อาหารสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ 

สีเหลือง

มีเครื่องหมายลูกศรรีไซเคิลที่หน้าถัง บอกให้รู้ว่ายังสามารถนำมาใช้ใหม่ หรือ ขายได้ เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก (เทน้ำออกก่อน) โลหะ

สีแดง

รูปกระโหลกไขว้ ขยะอันตราย ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่าน แบตเตอรี่ หลอดไฟ เข็มฉีดยา กระป๋องสเปรย์ หรือ หน้ากากอนามัยใช้แล้ว 

สีน้ำเงิน

ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม ถุงพาสติก ถึงจะไม่เป็นพิษ แต่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล มักกำจัดโดยเข้าเตาเผาขยะ กลบฝังต่อไป

เราจึงรู้เลยว่า เรื่องใกล้ๆตัว เพียงแค่ทิ้งขยะให้ถูกหลักก็มีส่วนช่วยโลกได้แล้ว วิธีแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกถัง – ถูกสี จะช่วยลดปัญหามลภาวะ และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เร็วค่ะ!

Photo by Gary Chan on Unsplash