“การฟัง”สำคัญยังไงในชีวิตคู่?

เมื่อมีใครคนนึงตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดโดยไม่ขัดจังหวะทำให้รู้สึกดีใช่มั้ยคะ ? การฟังเป็นการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตาย การฟังสำคัญยังไง ? การฟังที่ดีเป็นแบบไหน และมีประโยชน์ต่อชีวิตคู่อย่างไร ? ไปดูกันค่ะ

การฟังคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ ?

กระบวนการฟังมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่  การฟัง  / การรับรู้/ การเข้าใจ/  การพิจารณา / การนำไปใช้ เข้าใจความหมายได้จากน้ำเสียง สีหน้า ท่าทางที่ผู้พูดแสดงออกได้อย่างถููกต้อง 

การฟัง :  เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะอะไร ?

  • ทำให้เราได้รับความรู้ ไม่มีวันหมด 
  • มีความคิดกว้างไกล เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว มีความเข้าใจสังคม ปรับตัวได้ง่าย วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 
  • ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เมื่อฟังมากขึ้นทำให้ได้ความรู้และแง่คิดใหม่ๆ  
  • ทำให้ชีวิตมีความสุข เพลิดเพลิน ลดความเครียด มีชีวิตยืนยาว โดยเฉพาะ การฟังเพลง และดนตรี  ฟังเสียงสัตว์ และเสียงของธรรมชาติ
  • ทำเกิดความเข้าใจที่ดีกับทุกคนทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน และในสังคมค่ะ

การฟังที่ดีหมายถึงอะไร ? 

“ คุณไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลย ! “   อีกฝ่ายก็คิดอยู่ในใจว่า “ ก็ฟังอยู่นี่ไง “ แต่สิ่งที่คุณฟัง กับสิ่งที่คู่ของคุณพูด มันคนละเรื่องกันเลย สุดท้ายทั้งคู่ก็ทะเลาะกัน ! สาเหตุมาจาก การฟังที่ไม่ดีนั่นเอง เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตคู่ของคุณบ้างมั้ยคะ ?

“การฟังที่ดี “ หมายถึง ตั้งใจฟังจริงๆ โดยไม่คิดเรื่องอื่น และทำอย่างอื่นไปด้วยขณะที่คู่ของเรากำลังพูดอยู่  และหลังจากนั้น พลัดกันฟัง พลัดกันพูด และใช้คำถามซึ่งช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่คู่ของเรากำลังพูดอยู่มากขึ้น และพยามยามเข้าใจ สังเกตความหมายที่คู่ของเรากำลังสื่อออกมาทางสีหน้า  ท่าทาง น้ำเสียง และสายตา เพราะบางครั้งเขาไม่อยากพูดออกมาตรงๆ และที่สำคัญ ต้องฟังให้จบ และฟังด้วยหัวใจ การฟังแบบนี้เป็นการแสดงถึงความรักด้วยค่ะ

การฟังที่ดีช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุข

มีการสำรวจคู่สมรสมากกว่า 20,000 คู่ พบว่า คนที่มีความสุขมากที่สุดคือ คนที่มีคู่สมรสเป็นผู้ฟังที่ดี !นี่ก็หมายความว่า การฟังเป็นการสื่อความที่สำคัญมากๆในชีวิตคู่  ไม่ว่าทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันขนาดไหน ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีความร่วมรู้สึก ไวในการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ก็จะช่วยจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น และทำให้ครอบครัวมีความรักและอบอุ่น สนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญ การฟังที่ดี ต้องพูดให้น้อยลงด้วยค่ะ

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash